Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

Raport Bieżący nr 29/2017 z dnia 07.06.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS"), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje") spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic") w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie"), informuje w związku z zakończeniem w dniu 6 czerwca 2017 r. terminu zapisów na sprzedaż Akcji, że złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic, stanowiące ok 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic. Rozliczenie transakcji, a tym samym skuteczne nabycie Akcji nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.