Raport 3/2012

Data: 26.01.2012

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18.08.2011 roku:


• 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.915,00 zł, po cenie 9,83 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 960,00 zł, po cenie 9,60 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 950,00 zł, po cenie 9,50 zł za jedną akcję;
• 300 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.745,00 zł, po cenie 9,15 zł za jedną akcję;
• 35 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 326,55 zł, po cenie 9,33 zł za jedną akcję;

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.