Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

Raport Bieżący nr 30/2017 z dnia 14.06.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS"), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje") spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic") w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie"), informuje iż w związku z rozliczeniem w dniu 14 czerwca 2017 r. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic. W wyniku Wezwania Asseco BS nabyła 1 667 603 Akcje.

W związku z powyższym, po rozliczeniu Wezwania Asseco BS posiada 1 667 603 akcje Macrologic, stanowiące ok. 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniające do wykonywania 1 667 603 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. ok. 88,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto Macrologic posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), co stanowi ok. 8,44% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.