Raport 31/2008

Data: 17.06.2008

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 475/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.:

 

1.   stwierdził że, zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda.

 

2.   na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 18 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLABS0000018".

 

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)