Raport 32/2008

Data: 18.06.2008

Rejestracja akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2008 i 31/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 r. otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z którym w dniu 18 czerwca 2008 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A., o wartości nominalnej 5 zł każda pod kodem „PLABS0000018".
Łączna liczba akcji Spółki Asseco Business Solutions S.A. po rejestracji wynosi 33.418.193.


PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744)