Raport 35/2008

Data: 01.07.2008

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 67,58% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,46% ogólnej liczby głosów.

 

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22.975.353 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).