Raport 36/2008

Data: 04.07.2008

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pani Ewy Góral z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A..

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).