Raport 39/2017

Data: 31.10.2017

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 39/2017 z dnia 31.10.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 79,06% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.468.000 akcji reprezentujących 17,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,38% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 19 640 837 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).