Raport 40/2008

Data: 09.10.2008

Porozumienie Zarządów Asseco Business Solutions i Anica System S.A. w sprawie połączenia

Zarząd Asseco Business Solutions S.A z siedzibą w Lublinie informuje, iż w dniu
8 października 2008 r. spółka zawarła ze spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie „Wstępne porozumienie o połączeniu", w którym Spółki postanowiły o rozpoczęciu prac mających doprowadzić do połączenia Asseco Business Solutions S.A. oraz Anica System S.A.

 

Asseco Business Solutions S.A jest jedynym akcjonariuszem Anica System S.A. Wraz z firmą Anica System S.A. Asseco Business Solutions S.A. tworzy Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions, która stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing, e-learning oraz rozwiązania mobilne. Obie Spółki mają komplementarną ofertę rynkową powodującą osiągnięcie synergii w wyniku wspólnych działań rynkowych.

 

Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu Spółek.

Zgodnie z postanowieniami „Wstępnego porozumienia" połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie majątku Anica System S.A. (spółka przejmowana) przez Asseco Business Solutions S.A. (spółka przejmująca).

 

Wymagane prawem warunki oraz szczególne zasady połączenia zostaną uzgodnione przez Zarządy Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. w planie połączenia, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Rozpoczęcie prac nad połączeniem nastąpi niezwłocznie po podpisaniu porozumienia.


PODSTAWA PRAWNA
: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne