Raport 41/2008

Data: 09.10.2008

Rezygnacja Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj.
9 października 2008 r. w związku z porozumieniem poczynionym z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zaakceptowanym przez jej wszystkich członków oraz w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Anica System S.A. (patrz raport bieżący nr 40/2008), doręczone zostały do Spółki następujące oświadczenia:

 

1. rezygnacja Pana Marka Dutkowskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa - Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.;

 

2. rezygnacja Pani Małgorzaty Lipińskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.;


3. rezygnacja Pana Wiktora Ząbka z pełnienia funkcji Wiceprezesa - Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.

 

Pani Małgorzata Lipińska oraz Panowie Marek Dutkowski i Wiktor Ząbek pozostali zatrudnieni w Spółce.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).