Raport 42/2008

Data: 09.10.2008

Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2008 r. w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Anica System S.A. (patrz raport bieżący nr 40/2008) Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała na wspólną czteroletnią kadencję następujące osoby :

 

1. Pana Wojciecha Juliusza Barczentewicza na stanowisko Członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.


2. Pana Piotra Jerzego Masłowskiego na stanowisko Członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

 

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000" w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 - Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 jest Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką.


Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION" z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.


Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire.


Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 jest Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej.


Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION" z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art.368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki dokonała zmiany pełnionej przez Pana Macieja Manieckiego
w Zarządzie funkcji powołując Pana Macieja Manieckiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).