Raport 43/2008

Data: 07.11.2008

Odwołanie i powołanie Prokury

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, iż dnia 6 listopada 2008 roku postanowił:

 

1. Na mocy Uchwały nr 2 Zarządu Spółki odwołać prokurę udzieloną Panu Jarosławowi Markowi Frączakowi;

 

2. Na mocy Uchwały nr 3 Zarządu Spółki powołać pana Mariusza Lizona na prokurenta Spółki. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych
i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A., z tym zastrzeżeniem że prokurent może działać tylko łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki (prokura łączna).

 

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 - 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 - 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.

 

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych