Raport 44/2008

Data: 07.11.2008

Zmiana adresu Spółki

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, iż na mocy Uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2008 roku, z dniem 6 listopada 2008 r. Spółka zmienia adres. Nowy adres Spółki: ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1539).