Raport 5/2009

Data: 15.01.2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

 

Raporty roczne za rok 2008
Jednostkowy raport roczny - 2009-04-15
Skonsolidowany raport roczny - 2009-04-15

Raport półroczny I półrocze 2009
Raport półroczny - 2009-09-16

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q4 2008 - 2009-02-23
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q1 2009 - 2009-05-06
Jednostkowy raport kwartalny za Q2 2009 - 2009-08-04
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2009 - 2009-11-04

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że w roku 2009 zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe.

 

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że raporty półroczny, kwartalny za Q2 2009 oraz kwartalny Q3 2009 będą raportami jednostkowymi.

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)