Raport 5/2011

Data: 18.03.2011

Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

Raport Bieżący nr 5/2011 z dnia 18.03.2011


Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 r. powołała na nową czteroletnią kadencję Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:


1. Romuald Rutkowski - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2. Wojciech Barczentewicz - do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
3. Piotr Masłowski - do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
4. Mariusz Lizon - Członek Zarządu

 

Pan Romuald Rutkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

 

Pan Romuald Rutkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000" w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 - Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

 

Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION" z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.


Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire. Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

 

Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION" z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 

Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 - 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 - 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 24 czerwca 2009 pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A. Od 24 czerwca 2009 roku jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).