Raport 6/2009

Data: 19.01.2009

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymał od Pana Wojciecha Barczentewicza - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Pan Wojciech Barczentewicz nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

1) W dniu 07.01.2009 roku:
• 965 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.018,00 zł, po cenie 5,20 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 522,00 zł, po cenie 5,22 zł za jedną akcję;
• 935 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.862,00 zł, po cenie 5,20 zł za jedną akcję.

 

2) W dniu 08.01.2009 roku:
• 1666 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.696,52 zł, po cenie 5,22 zł za jedną akcję.

 

3) W dniu 13.01.2009 roku:
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.950,52 zł, po cenie 5,30 zł za jedną akcję;
• 70 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 374,50 zł, po cenie 5,35 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.085,00 zł, po cenie 5,39 zł za jedną akcję;
• 800 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.352,00 zł, po cenie 5,44 zł za jedną akcję;
• 2 930 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 15.909,90 zł, po cenie 5,43 zł za jedną akcję.

 

4) W dniu 14.01.2009 roku:
• 520 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2766,40 zł, po cenie 5,32 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 527,00 zł, po cenie 5,27 zł za jedną akcję;
• 2252 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 11.440,16 zł, po cenie 5,08 zł za jedną akcję.

 

5) W dniu 15.01.2009 roku:
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.835,00 zł, po cenie 5,89 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.895,00 zł, po cenie 5,93 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.135,00 zł, po cenie 6,09 zł za jedną akcję;
• 469 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.020,36 zł, po cenie 6,44 zł za jedną akcję;
• 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.300,00 zł, po cenie 6,50 zł za jedną akcję;
• 1150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.348,50 zł, po cenie 6,39 zł za jedną akcję.

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.