Raport 7/2016

Data: 25.03.2016

Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24.03.2016 roku:
• 11 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 201,30 zł, po cenie 18,30 zł za jedną akcję;
• 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.648,00 zł, po cenie
18,24 zł za jedną akcję;
• 140 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.541,00 zł, po cenie
18,15 zł za jedną akcję;
• 19 649 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 354.074,98 zł, po cenie 18,02 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.