Raport 8/2011

Data: 21.04.2011

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 8/2011 z dnia 20.04.2011


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 64,49% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.
  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.881.772 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,62% ogólnej liczby głosów.
  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.479.431 akcji reprezentujących 6,14% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,43% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.080.732 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).