Raport 8/2013

Data: 22.03.2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie www Spólki w sekcji Relacje Inwestorskie.