Raport 8/2019

Data: 15.05.2019

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 8/2019 z dnia 15.05.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 68% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.526.000 akcji reprezentujących 15,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,55% ogólnej liczby głosów,

3. NATIONALE - NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 1.640.000 akcji reprezentujących 7,18% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,91% ogólnej liczby głosów.


Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 836 992 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).