Raport 9/2022

Data: 01.06.2022

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.  

Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 01.06.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,87% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.913.000 akcji reprezentujących 16,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,71% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 13,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.311.597 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).