erp
bg_Softlab_small

softlab produkcja

Zarządzaj produkcją i optymalizuj procesy z precyzyjnym systemem ERP dla produkcji!

Zapytaj o ofertę

Zobacz, co zyskasz z systemem wspomagania produkcji Softlab Produkcja

proukcjasoftlab20721

Zobacz, co zyskasz z systemem wspomagania produkcji Softlab Produkcja

Technologia produkcji
Surowce
Zaopatrzenie
Harmonogram produkcji
Rozliczanie produkcji
Receptury i marszruty
Koszty wytworzenia
Zobacz nasze poradniki Video
Zobacz nasze poradniki Video

Zarządzanie technologią produkcji

Efektywne zarządzanie recepturami, marszrutami surowcami oraz planami i czasem produkcji

Prezentacja systemu online
Receptury

System do planowania produkcji pozwala na efektywne zarządzanie produkcją, w tym zarządzanie recepturami i marszrutami produkcyjnymi, oraz kontrolę gniazd i maszyn produkcyjnych. Wspiera także zarządzanie partiami surowców oraz pozwala na planowanie produkcji, a także jej harmonogramowanie krótko- i długoterminowe.

Zlecenia1

W module mogą występować zarówno receptury kompletacyjne, jak też dekompletacyjne, umożliwiające rozbiór na czynniki, czyli demontaż produktu. Mechanizm ten umożliwia nie tylko sprawne rozliczanie dekompletacji, ale również lepsze zarządzanie odpadami.

Surowce, kontrola stanu i zaopatrzenie

Pełna kontrola nad składem produktów, zapotrzebowaniem i automatycznym zamawianiem surowców

Sprawdź nas
Zlecenia1

Integracja z modułem Logistyka i Sprzedaż oraz generowanie przez moduł Produkcja dokumentów dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na zachowanie pełnej kontroli nad składem produktu, z dokładnością do użytej partii surowca.

PlanowanieZaopatrzenia

Na podstawie planów produkcyjnych moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Specjalny mechanizm pozwala na wyliczenie niezbędnych ilości surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

Planowanie długookresowe i produkcja pod zamówienie

Szczegółowe planowanie całości i okresów produkcyjnych, przygotowanie specyficznych ofert oraz wsparcie współpracy z podwykonawcami

Umów się na demo
WPF_Harmonogram

System pozwala na planowanie produkcji w podziale na okresy planistyczne. W ramach poszczególnych okresów istnieje możliwość niezależnego planowania w podziale na fazy produkcyjne. Moduł wspomaga także generowanie propozycji planów produkcyjnych. W zależności od konfiguracji propozycja może bazować na podstawie historii obrotów wyrobów lub półproduktów. Istnieje również możliwość wygenerowania planów produkcyjnych na podstawie planów sprzedażowych.

ProdukcjaPodZamowienie

Rozwiązanie wspiera przygotowanie ofert na podstawie specyfikacji produkcyjnej, uwzględniającej planowane koszty produkcji. Oferty produkcyjne mogą powstawać w systemie na podstawie istniejących receptur produkcyjnych z możliwością dostosowania oferty do specyfiki zamówienia.

Istnieje też możliwość przygotowania oferty dla złożonego produktu od podstaw, co ma szczególnie znaczenie dla firm realizujących projekty, w których procesy produkcyjne są niepowtarzalne.

Kooperacja

W przypadku firm produkcyjnych wspomagających się w procesie wytwarzania zewnętrznymi podmiotami, system wspomaga uwzględnienie kooperacji począwszy od rozliczenia surowców lub półproduktów po przyjęcie produkcji od podwykonawcy wraz z rejestracją kosztu usługi w kooperacji.

Plany produkcyjne kooperanta mogą być uwzględnione w harmonogramie operacyjnym produkcji własnej. w rozszerzonym modelu rozliczenia kooperacji istnieje możliwość prowadzenia ewidencji magazynu kooperanta.

contac22621

Nie obawiaj się zapytać

Potrzebujesz więcej konkretów? Zdobądź wszystkie informacje, wypełniając krótki formularz.
Daj nam znać

Harmonogram operacyjny

Tworzenie i kontrola nad harmonogramami produkcji z uwzględnieniem receptur, technologii i obciążenia maszyn i pracowników

Zapytaj o wycenę
WPF_Harmonogram

Rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację harmonogramu produkcji z dokładnością do działów, gniazd produkcyjnych oraz maszyn.

Mechanizm „drag and drop” umożliwia prostą ręczną modyfikację harmonogramu, zaś mechanizm kopiowania wspiera handlowców w uzyskaniu informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.

Zlecenia2

Uwzględnienie w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn pozwala na kontrolę pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu. Umożliwia także rejestrację zespołów produkcyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji, co wpływa na lepszą kontrolę jakości.

Rozliczanie produkcji

Sprawne rozliczanie produkcji na podstawie harmonogramów oraz bieżąca kontrola wytwarzania i jakości produktów

Porozmawiajmy o możliwościach systemu
RozliczenieProdukcji

System wspomaga rozliczenie produkcji przy wykorzystaniu danych z harmonogramu produkcyjnego. Na podstawie rejestrowanej pracy tworzone są automatycznie Karty Pracy. dla produkcji w trudnych warunkach istnieje możliwość rozliczenia produkcji poprzez terminale dotykowe.

WPF_Harmonogram

Dla osób zarządzających produkcją istnieją dedykowane rozwiązania ułatwiające bieżący monitoring procesu wytwarzania. Jednym z nich są dashboardy monitoringu produkcji umożliwiające w sposób ciągły obserwację realizacji zleceń produkcyjnych. Analiza zagrożeń produkcji pozwala w zautomatyzowany sposób na wykrywanie sytuacji niepożądanych, co pozwala podjąć odpowiednio wcześnie działania prewencyjne i zaradcze.

MonitorowanieKontroliJakosci

Moduł pozwala m.in. na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty. Protokoły kontroli jakości umożliwiają prowadzenie badań asortymentu przy przyjęciu surowców oraz wykonywanie badań okresowych.

Koszty i wykorzystanie zasobów produkcyjnych

Kalkulacje kosztów na podstawie receptur oraz bieżąca kontrola i rozliczanie rzeczywistych kosztów wytworzenia

Może niezobowiązująca rozmowa nt. systemu?
PlanowanyKosztWytworzenia

Zastosowanie receptur produkcyjnych umożliwia wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to następnie na bieżącą kontrolę planowanego kosztu wytworzenia przez porównanie z faktycznymi kosztami produkcji, czy też z kosztami przewidywanymi.

RozliczenieKosztow

Firmom produkcyjnym, dla których istotne jest ustalenie dokładnego kosztu wytworzenia, system wspomaga uwzględnienie rzeczywistych kwot związanych z energią elektryczną, amortyzacją urządzeń, itp. w dokumentach rozliczających produkcję.

Analizy

Dane historyczne to baza wiedzy pozwalająca na podjęcie działań mających na celu zoptymalizowanie kosztów produkcji. W systemie dostępnych jest wiele analiz wspomagających ten proces, jak np. analiza OEE czy analiza składu produktu.

Wzmocnij produkcję w  Twojej firmie

Wydajność
Organizuj pracę i popraw wydajność zasobów produkcyjnych
Oszczędności
Oszczędzaj czas i redukuj koszty, precyzyjnie planując zaopatrzenie
Dostępność danych
Szybko gromadź dane na temat produkcji przy użyciu urządzeń mobilnych
Automatyzacja
Postaw na automatyczną wymianę danych z urządzeniami produkcyjnymi

Wybierz technologię dla Twojej produkcji

Oferujemy moduł Softlab Produkcja zarówno w chmurze, jak i modelu on-premise.
Cloud
On-premise

Pakiet ERP

od 2225 PLN netto/mies.
(+445 PLN netto/mies. za stanowisko)
  • Softlab Logistyka i sprzedaż
  • Softlab Finanse i Księgowość
  • Softlab Produkcja
  • Softlab WMS
  • Softlab HR
softlab produkcja
Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Poznaj również pozostałe produkty z linii Softlab ERP:

Dodatkowe narzędzia Softlab dla produkcji

Możesz rozbudować Twoje oprogramowanie Softlab Produkcja o dodatkowe moduły wspomagające.  

Dopasuj ofertę
analizysoftlab20621
b2b16621

Klienci, którzy współpracują z nami
od lat

Poznaj historie naszych klientów
denckermann
logo_referencje2
polanglo
logo_referencje11
logo_referencje8
Budmax Metal logo bez tła B&W

    Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: