erp
bg_Softlab_small

softlab hr

Obsługuj i rozliczaj pracowników szybko, sprawnie i zgodnie z przepisami prawa!

Zapytaj o ofertę

Zobacz, co zyskasz z systemem Softlab HR

softlabhr21721

Zobacz, co zyskasz z systemem Softlab HR

Procesy kadrowe
Procesy płacowe
Portal pracowniczy
Harmonogramowanie
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
Automaty księgujące
Kontrole
Powiadomienia
Wielofirmowość
Holding firm
Biura rachunkowe
Agencje pracy tymczasowej
Zobacz nasze poradniki Video
Zobacz nasze poradniki Video

Kadry i płace

Sprawne zarządzanie danymi i umowami, rozliczanie wynagrodzeń, składek i podatków, wysyłki e‐deklaracji, import e‐ZLA oraz danych z arkuszy xls

Umów się na prezentację online
softlab_hr_kadry

Moduł Kadry pozwala gromadzić i zarządzać danymi personalnymi. Umożliwia pełną obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej. Aplikacja posiada zaawansowane mechanizmy raportujące oraz zestawień, a także współpracuje z zewnętrznymi systemami jak np. Płatnik. Zapewniając pracę w zgodzie z przepisami, moduł umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji danych oraz obsługę procedur realizowanych w ramach procesów związanych z zatrudnieniem, obsługą i zwolnieniem pracownika. Intuicyjny interfejs i automatyzacja procesów znacznie przyśpieszają pracę i zwiększają wydajność działu HR.

softlab_hr_place

Moduł Płace dostarcza funkcjonalności związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, umożliwia pracę zgodnie z przepisami prawa i automatyzuje proces rozliczania wynagrodzeń pracowników.

Rozwiązanie pozwala na definiowanie i zarządzanie skomplikowanymi systemami wynagrodzeń, a także zapewnia szereg rozbudowanych analiz i zestawień. Ponadto moduł oferuje interfejsy do innych systemów, przyspieszając oraz upraszczając codzienną pracę.

softlab_hr_warunki_zatrudnienia

Procedura zmiany warunków pracy dostępna w aplikacji umożliwia aneksowanie wielu umów o pracę jednocześnie. W jednym miejscu można zmienić warunki zatrudnienia pracownika.

softlab_hr_wyliczanie_skladek

Do wyliczenia korekty nadpłaconych składek emerytalno-rentowych pracownika wystarczy tylko podać kwotę nadpłaty składek. Program automatycznie wyliczy składkę zdrowotną oraz podatek.

softlab_hr_kreator_zasilkow

Softlab HR by Asseco oferuje kreator zasiłków służący do rejestrowania świadczeń chorobowych pracowników. Po wybraniu typu i podtypu absencji program automatycznie inicjuje kod ZUS świadczenia, a także procent przysługującego świadczenia.

softlab_hr_e-Deklaracje

Aplikacja umożliwia podpisanie i wysyłkę E‐Deklaracji w zaledwie kilku krokach, dla wszystkich zatrudnionych jednocześnie.

softlab_hr_e-ZLA

Program pozwala na import e-zwolnień z profilu płatnika składek w PUE ZUS.

System umożliwia import wartości składników płacowych z pliku  .xls bezpośrednio na listę płac.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy

Szczegółowa obsługa różnych systemów czasu pracy, rozliczanie, planowanie, kontrola i autoryzacje, a także integracja z urządzeniami rejestrującymi

Zapytaj o wdrożenie
softlab_hr_RCP

Rozwiązanie umożliwia obsługę wielu systemów czasu pracy: podstawowego, przerywanego, równoważnego, zadaniowego i ciągłego.

Aplikacja oferuje również funkcjonalności odbiorów, przerw, przepustek płatnych oraz niepłatnych. System dysponuje także szerokim wachlarzem raportów i analiz oraz pozwala definiować poziomy uprawnień.

Moduł RCP współpracuje z wiodącymi dostawcami rejestratorów czasu pracy, umożliwiając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Aplikacja pozwala na rozliczanie m.in. nadgodzin, odbiorów i innych zdarzeń na wiele sposobów, a także definiowanie okresów rozliczeniowych, np. jedno-miesięcznych, kwartalnych, rocznych, itp.

softlab_hr_aspekty_kontrolne

Planowanie czasu pracy można dodatkowo obwarować wieloma aspektami kontrolnymi, takimi jak typ, koszty, specyficzne wymagania obsady, czy produktywność.

softlab_hr_amortyzacje_automatyzacje

W pełni procesowy obieg informacji pozwala na dodatkowe autoryzacje przełożonych realizowane np. na urządzeniu mobilnym. Ewidencja czasu pracy wraz ze wszystkimi składowymi wynikających z RCP jest automatycznie rozliczana na liście płac.

Human Resources Management

Ludzkie zarządzanie pracownikami, tworzenie profili zawodowych i ocen, rekrutacja oraz zarządzanie szkoleniami

Umów się na demo
softlab_hr_zarzadzanie_zasobami_ludzkimi

Moduł HRM umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi, procesem rekrutacji, procesami socjalnymi czy planowaniem szkoleń, dzięki czemu jest w stanie w pełni wspomagać pracę Dyrektora Personalnego oraz Działu HR. Oprócz planowania zasobów ludzkich, aplikacja oferuje funkcjonalności w obszarach naboru pracowników, adaptacji pracowników, czy oceniania efektów pracy.

softlab_hr_profil_zawodowy

Profil Zawodowy umożliwia tworzenie kart opisu stanowisk w organizacji. Podstawowym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu tworzenia bazy opisów stanowisk w firmie.

Rozwiązanie umożliwia tworzenie szablonów kart opisów stanowisk i ich akceptację, tworzenie katalogu kompetencji i przejawów zachowań, tworzenie katalogów wartości atrybutów występujących w kartach opisów stanowisk, generowanie raportów dotyczących kart opisów stanowisk, konfigurację treści automatycznych powiadomień, czy definiowanie poziomów skali wartości elementów występujących w kartach opisu stanowisk.

softlab_hr_ocena_pracownicza

Ocena Pracownicza pozwala monitorować i kontrolować m.in. zgodność pracy z przyjętymi standardami lub profilami, oraz oceniać efektywność czy poziom realizacji zadań.

Rozwiązanie umożliwia definiowanie i konfigurację rodzajów oceny oraz grup odbiorców w ramach rodzajów ocen, definiowanie katalogu działań rozwojowych, kwestionariuszy oraz katalogu ocen; dokonywanie ocen cząstkowych (przez poszczególnych odbiorców oceny) oraz szczegółowych (przez przejawy zachowań), tworzenie arkuszy ocen pracowniczych oraz ich dystrybucję do odbiorców oceny, synchronizację poziomów skali z profilem zawodowym, ocenę finalną dokonywaną przez przełożonego wraz z podwładnym, określanie wskazań rozwojowych (zadań do realizacji dla pracownika) jako wynik oceny finalnej, czy generowanie raportów podsumowujących i porównujących oceny.

softlab_hr_rekrutacja

Rekrutacja wspiera kompleksowy proces zarządzania zasobami ludzkimi, usprawniając działania związane z naborem pracowników na odpowiednie stanowiska w przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie wspiera rekrutera zarówno przy rekrutacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej w ramach całego procesu (począwszy od zapotrzebowania na rekrutację, przez selekcję aż do wyboru kandydata).

Jednocześnie system daje możliwość oceny efektywności rekrutacji czy oceny firmy rekrutacyjnej. Aplikacja umożliwia określenie m.in. ścieżek autoryzacji, metody i rodzaju rekrutacji, elementów ogłoszenia rekrutacyjnego, pytań selekcyjnych i e-testu.

softlab_hr_zarzadzanie_szkoleniami

Zarządzanie Szkoleniami obejmuje w sposób kompleksowy proces planowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w przedsiębiorstwie.

Moduł pozwala zarządzać organizowanymi szkoleniami zarówno obligatoryjnymi, jak i nieobowiązkowymi, np. uzupełniającymi luki kompetencyjne pracowników. Rozwiązanie umożliwia budżetowanie szkoleń (także hierarchiczne w ramach struktury organizacyjnej), tworzenie planów szkoleniowych i analizowanie kosztów szkoleń. Jednocześnie baza firm szkoleniowych gromadzi wszystkie informacje o możliwych organizatorach szkoleń, trenerach, czy wydarzeniach.


Portal Pracowniczy

Efektywna komunikacja, obsługa wniosków i urlopów, dostęp do danych o wynagrodzeniu, zarządzanie zespołami i akceptacje wniosków

Porozmawiajmy o możliwościach systemu HR
softlab_hr_portal_komunikacja_pracownika

Poprzez Portal HR każdy zatrudniony pracownik może samodzielnie składać wnioski, aktualizować swoje dane, wysyłać zapytania do działu kadr, itd.

Zatrudnieni otrzymują także wgląd do swoich danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, itp. Dostęp do Portalu Pracowniczego możliwy jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca, a intuicyjny interfejs ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami oraz Działem Personalnym, usprawniając wykonywanie codziennych i rutynowych zadań.

Moje wynagrodzenia Szczegoly wynagrodzenia

Pracownicy mogą przeglądać wynagrodzenia z podziałem na płatników/firmy i wypłacone listy płacowe. Istnieje możliwość filtrowania danych po: okresie obliczeniowym listy, dacie wypłaty i płatniku. z poziomu modułu istnieje możliwość wykonania zestawień: Zaświadczenie o zarobkach, Pasek płacowy, RMUA, Zaświadczenie o zatrudnieniu.

portal_HR_rejestracja_rozpoczecia

Dostęp do Karty Pracy. Pracownicy mogą przeglądać godziny pracy w rozbiciu na typy, poszczególne dni i płatnika.

softlab_hr_portal_delegacje

Pracownicy mogą rejestrować wnioski o wyjazd służbowy. Przed przekazaniem delegacji do akceptacji przełożonego, osoba delegowana wypełnia wniosek o zaliczkę, rezerwację biletu czy hotelu.

softlab_hr_portal_wnioski

Pracownicy mogą składać wnioski np. o zmianę danych czy pożyczkę. Wprowadzając dokument do programu użytkownik określa jego rodzaj, a następnie wniosek automatycznie zostaje skierowany do rozpatrzenia przez dział personalny. Przy każdym wniosku można sprawdzić szczegóły autoryzacji – czy został on już zaakceptowany czy np. odrzucony z komentarzem.

softlab_hr_portal_urlopy

Dostęp do wniosków urlopowych. Pracownicy mogą rejestrować wnioski urlopowe oraz przeglądać dostępne limity urlopowe w systemie. Po wprowadzeniu wniosku dokument jest przedstawiany do elektronicznej akceptacji przez przełożonego.

softlab_hr_portal_zarzadzanie_ludzmi

Portal menedżerski pozwala kierownikom na wygodny i szybki dostęp do danych personalnych swoich podwładnych, przetwarzanych przez system kadrowo-płacowy. Ponadto rozwiązanie usprawnia proces akceptacji różnego rodzaju zapytań i wniosków od pracowników.

softlab_hr_portal_dzialania_dla_menadzerow
 • Akceptowanie wniosków wprowadzanych przez podległych pracowników
 • Podgląd dostępnych limitów urlopów wypoczynkowych lub innych limitowanych nieobecności
 • Podgląd wynagrodzeń podległych pracowników naliczonych za wskazany okres, z podziałem na rodzaje kwot
 • Złożenie wniosku o pożyczkę
 • Dostęp do karty czasu pracy
 • Przeprowadzenie oceny pracownika
 • Otrzymywanie powiadomień mailowych o losach wniosków
 • Wprowadzanie wniosków o urlop wypoczynkowy lub inną zdefiniowaną nieobecność
 • Złożenie wniosku o zmianę warunków pracy, o zmianę danych lub innych wniosków
 • Wgląd oraz filtrowanie danych pracownika w podziale na grupy informacji
 • Sprawdzenie zastępstwa pracownika
 • Podgląd struktury organizacyjnej i listy podległych pracowników
 • Podgląd składników wynagrodzeń pracowników

Dowiedz się, jak
Portal HR poprawia komunikację w firmie

Dowiedz się, jak
Portal HR poprawia komunikację w firmie

Wnioski kadrowe
Wnioski menedżerskie
Kalendarz
Nieobecności i urlopy
Benefity
PPK
Dane kadrowe
Akceptacja wniosków
Powiadomienia
Premie
Warunki pracy zespołu
Wyposażenie
Dokumenty
Ogłoszenia
Czas pracy
Kontakt z działem kadr
Poznaj Portal HR
Poznaj Portal HR

PPK

W pełni zgodna z przepisami obsługa list uczestnictwa, przesyłania wpłat oraz wniosków i deklaracji w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zapytaj o ofertę
softlab_hr_PPK_lista_uczestnictwa

Program automatycznie tworzy listę pracowników i zleceniobiorców podlegających obowiązkowi PPK. Lista jest dynamiczna i umożliwia automatyczne lub ręczne dopisywanie nowych pracowników po 3 miesięcznym okresie zatrudnienia oraz dopisywanie uczestników w wieku 55-70, którzy zechcą oszczędzać w PPK.

softlab_hr_PPK_przesylanie_wplat

Na podstawie listy uczestnictwa tworzony jest rejestr uczestników przekazywany cyklicznie do instytucji finansowej. Po policzeniu wszystkich list płac w danym miesiącu można utworzyć jeden zbiorczy rejestr wpłat za wszystkie osoby zatrudnione do instytucji finansowej wraz z wszystkimi wymaganymi danymi.

softlab_hr_PPK_biezaca_obsluga

Rozwiązanie umożliwia rejestrację wszystkich deklaracji i wniosków uczestników przewidzianych przepisami. Po zarejestrowaniu np. wniosku o zmianę procentu wpłaty podstawowej oraz jego zatwierdzeniu, nowe warunki są automatycznie aktualizowane w systemie.

Wszystkie dokumenty są gromadzone i archiwizowane w jednym miejscu, a system pilnuje terminów wskazanych w ustawie i wysyła odpowiednie powiadomienia uczestnikom PPK.

e-Akta

Bezpieczna digitalizacja, gromadzenie, przechowywanie i higiena danych, zintegrowana z Portalem HR

Masz jakieś pytania?
softlab_hr_eAkta_digitalizacja_dokumentow

Rozwiązanie umożliwia skanowanie i import dokumentów bezpośrednio do systemu HR lub zbiorczy import dokumentów z dysku. Następnie są one podpisywane podpisem kwalifikowanym i umieszczane w odpowiedniej części dokumentacji.

softlab_hr_eAkta_indywidualna_teczka_pracownika

Zdigitalizowane dokumenty trafiają do indywidualnych teczek pracowników, których struktura odpowiada wymogom rozporządzenia.

softlab_hr_eAkta_rejestracja_danych

System wskazuje dokumenty, które powinny zostać usunięte ze względu na zakończenie wymaganego okresu przechowywania.

softlab_hr_eAkta_integracja_z_portalem_HR

Pracownicy mogą w prosty sposób składać wnioski np. o wydanie kopii dokumentacji poprzez Portal HR.

Rozszerzenia

Dodatkowe funkcjonalności pomocne działowi HR w codziennej pracy

Zapytaj o ofertę

Moduł Księgowanie umożliwia tworzenie dokumentu księgowego do księgi głównej. Rozwiązanie zapewnia m.in. możliwość księgowania na miejsce powstawania kosztów (MPK), wymiary kontrolingowe, automatyczne księgowanie wszystkich list jednym dowodem, oraz wiele innych konfigurowalnych funkcji w zależności od wymagań przedsiębiorstwa.

Aplikacja pozwala także na definiowanie i podłączanie kont księgowych na wielu poziomach danych kadrowo-płacowych. Umożliwia również księgowanie do Brulionu w celu ewentualnej obróbki danych przez księgowość, a także oferuje pełną kontrolę statusów w procesie księgowania i definiowalne poziomy uprawnień. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z modułem Finanse i Księgowość systemu Softlab ERP oraz dostosowane do integracji z innymi systemami finansowo-księgowymi.

softlab_hr_budzetowanie_wynagrodzen

Moduł Budżetowanie to zestaw funkcjonalności umożliwiających działom Human Resources tworzenie budżetów wynagrodzeń oraz skuteczne zarządzanie kosztami, aby wspomagać realizację planów i celów strategicznych firmy. Rozwiązanie umożliwia m.in. realizację budżetów w wielu wersjach, tworzenie i efektywne wykorzystanie budżetów działów, tworzenie kilku wariantów budżetów, czy tworzenie budżetów w oparciu o definicje szablonów lub grup składników.

softlab_hr_SEOD

Moduł e-Dokumenty to zestaw funkcjonalności pozwalający na tworzenie i wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów w procesach HR. Dzięki temu możliwe jest m.in. przekazywanie dokumentów dla pracowników w postaci załączników bądź z poziomu Portalu Pracownika, co ma znaczący wpływ na przyspieszenie procesu dystrybucji informacji oraz umożliwia oszczędności. Rozwiązanie pozwala m.in. na automatyczne przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej, kontrolę statusu dokumentów, szybki wgląd w dokumenty, czy przejrzystość realizowanych procesów.

softlab_hr_wyposazenie_pracownika

Moduł wspomaga ewidencję oraz zarządzanie wyposażeniem pracowników, zleceniobiorców i innych osób w firmie. Definiowalne atrybuty wyposażenia dają nieograniczone możliwości w sposobie rejestrowania wyposażenia. Wymagalność wyposażenia definiowana jest na poziomie stanowiska pracy.

Rozwiązanie pozwala opisać wyposażenie pracownika oraz stanowiska, powiązać wyposażenie ze stanowiskiem (wraz z informacją czy jest na nim wymagane), definiować atrybuty wyposażenia, czy kontrolować jego rozliczenia dla zakończonej umowy pracownika. Informacja o posiadanym wyposażeniu jest udostępniona dla pracowników w Portalu Pracowniczym.

softlab_hr_ZFSS

Moduł do obsługi Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych daje pracodawcy dużą swobodę co do sposobu, w jaki wykorzystane zostaną środki finansowe – od wspierania różnych form wypoczynku poprzez udzielanie pożyczek i pomocy, a skończywszy na wspieraniu działalności kulturalno-oświatowej.

Rozwiązanie umożliwia m.in. obsługę świadczeń socjalnych opodatkowanych i nieopodatkowanych oraz pożyczek, czy ewidencję świadczeń jednorazowych i cyklicznych. Ponadto umożliwia tworzenie dowolnej liczby rodzajów świadczeń o dowolnej konfiguracji oraz grupowe przypisywanie świadczeń pracownikom na wskazany miesiąc lub listę. Możliwe jest także automatyczne rozliczanie na liście płac w zależności od konfiguracji świadczeń.

softlab_hr_kasa_zapomogowa

Moduł wspomaga ewidencję oraz zarządzanie kasą zapomogowo–pożyczkową w firmie. Rozwiązanie umożliwia m.in. ewidencję wkładów, obsługę pożyczek, czy automatyczne potrącanie na liście płac.

Wzmocnij HR w swojej firmie

Automatyzacja pracy
Usprawnij pracę działów kadrowych, płacowych i personalnych
Przetwarzanie danych
Szybko i wygodnie gromadź, przetwarzaj oraz analizuj dane personalne
Gwarancja prawna
Zarządzaj pracownikami zgodnie z aktualnymi przepisami
Porządek w dokumentach
Obsługuj dokumentację pracowniczą bezpiecznie i wydajnie
Integracja
Wymieniaj dane bankami i systemami zewnętrznymi (np. GUS, Płatnik, NFZ) automatycznie

Wybierz technologię dla Twojego HR

Oferujemy moduł Softlab HR zarówno w chmurze, jak i modelu on-premise.
Cloud
On-premise

Pakiet ERP

od 2225 PLN netto/mies.
(+445 PLN netto/mies. za stanowisko)
 • Softlab Logistyka i sprzedaż
 • Softlab Finanse i Księgowość
 • Softlab Produkcja
 • Softlab WMS
 • Softlab HR
  Licencja dostępowa w abonamencie. Cena: + 10 PLN netto/mies. za pracownika.
softlab hr
Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Poznaj również pozostałe produkty z linii Softlab ERP:

Klienci, którzy współpracują z nami
od lat

Poznaj historie naszych klientów
denckermann
logo_referencje2
polanglo
logo_referencje11
logo_referencje8
Budmax Metal logo bez tła B&W

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: