erp
bg_Macrologic_small

macrologic hr

Efektywnie prowadź procesy twardego i miękkiego HR dla Twoich pracowników!

Zapytaj o ofertę

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic HR

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic HR

Wnioski
Przebieg zatrudnienia
Raporty ZUS, GUS i PFRON
Umowy cywilnoprawne
Płace
PPK
Rozliczanie czasu pracy
Harmonogramy
Samoobsługa pracownicza
Oceny okresowe
Szkolenia
Badanie opinii
Analizy HR
#paperless
e-Dokumenty
Zobacz nasze poradniki Video
Zobacz nasze poradniki Video

Kadry i płace

Zestaw predefiniowanych procesów kadrowo-płacowych i obsługi umów cywilnoprawnych oraz PPK w zgodzie z przepisami prawa

Umów się na prezentacje systemu
merit-zarzadzanie-kadrami

System pozwala na gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o pracownikach i zleceniobiorcach – wynagrodzeniu i jego składowych, kontach bankowych, karach, nagrodach, wyróżnieniach, ukończonych szkołach i kursach, świadectwach pracy a także informacje o członkach ich rodzin.

Program pozwala również na rejestrację i wystawianie umów o pracę, kontraktów menadżerskich i ich aneksowanie. Umożliwia przygotowanie i wysyłanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS i programu Płatnik.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-lista-plac

Rozwiązanie pozwala na naliczanie wielu list płac w danym miesiącu z uwzględnieniem podziału kosztów na wydziały lub stanowiska oraz wprowadzanie ewentualnych korekt danych płacowych. Oprogramowanie umożliwia również przygotowanie zestawień zbiorczych z list płac: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-umowy-cywilno-prawne

Obszar roboczy Umowy cywilnoprawne zapewnia możliwość ewidencjonowania i rozliczania wynagrodzeń z tytułu umów innych niż umowy o pracę. Mogą to być umowy/zlecenia oraz umowy o dzieło. Umowy tego rodzaju to umowy cywilnoprawne regulowane przepisami kodeksu cywilnego, w których zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-ppk

W związku wejściem ustawy o PPK, na firmy zostały nałożone obowiązki gromadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczącej PPK oraz przekazywania pracownikom informacji o PPK.

Macrologic HR umożliwia obsługę PPK w firmie zarówno od strony kadrowej, jak i pracowniczej. Każdy pracownik może w prosty sposób składać wnioski przystąpienia, rezygnacji czy zmiany wysokości składki w postaci elektronicznej.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Zarządzanie czasem pracy

Kompleksowe planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika

Zapytaj o wycenę
merit-planowanie-czasu-pracy

Planowanie czasu pracy odbywa się na portalu internetowym. Możliwe jest zaplanowanie czasu pracy na cały okres rozliczeniowy dla grupy pracowników. Natomiast krótkoterminowe planowanie czasu pracy dla pracowników, uwzględniające bieżące zdarzenia losowe można prowadzić dzięki grafikom.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-planowanie-czasu-pracy

Obszar Harmonogramy umożliwia rejestrowanie i przeglądanie danych związanych z rozliczeniem czasu pracy współpracowników. Zarejestrowane dane mogą pochodzić z zewnętrznych czytników rejestracji czasu pracy, pliku Excel, lub być wprowadzone ręcznie.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-rozliczanie-czasu-pracy

Obszar Miesiące rozliczeniowe związany jest z zarządzaniem miesiącami rozliczeniowymi. Można w nim przeglądać oraz redagować miesiące rozliczeniowe. Dostępne są również czynności blokowania i odblokowania miesięcy do planowania. Możliwe jest tu także zamknięcie i otworzenie miesiąca.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Samoobsługa pracownicza
Portal HR

Przeznaczony dla wszystkich pracowników Portal HR by Asseco rewolucjonizuje wymianę informacji i automatyzuje szereg procesów HR w firmie.

Poznaj Portal HR
Warunki wspolpracy

Pracownicy i mają w  Portalu HR dostęp do niezbędnych informacji – od własnych danych przez warunki zatrudnienia, aż po dokumenty, instrukcje i bazę wiedzy.

Karta pracownika

Portal HR umożliwia pracownikom wygodne i sprawne, także zdalne, załatwianie spraw pracowniczych takich jak składanie wniosków, kontakt z  działem kadr, dostarczanie i odbiór dokumentów, zgłaszanie zapotrzebowania czy wnioskowanie o urlopy.

portal-hr-warunki-pracy

Menedżerowie dzięki Portalowi HR mają dostęp do danych swojego zespołu i mogą analizować warunki zatrudnienia, budżety i nieobecności oraz składać wnioski menedżerskie, np. o premie, oraz akceptować wnioski swoich podwładnych.

PortaleHR_2_3

Portal oferuje narzędzia które poprawiają komunikację wewnątrz firmy, takie jak wyszukiwanie w portalu, baza wiedzy, kalendarz wydarzeń firmowych oraz tablica ogłoszeń i ulepszeń.

Dowiedz się, jak
Portal HR poprawia komunikację w firmie

Dowiedz się, jak
Portal HR poprawia komunikację w firmie

Wnioski kadrowe
Wnioski menedżerskie
Kalendarz
Nieobecności i urlopy
Benefity
PPK
Dane kadrowe
Akceptacja wniosków
Powiadomienia
Premie
Warunki pracy zespołu
Wyposażenie
Dokumenty
Ogłoszenia
Czas pracy
Kontakt z działem kadr
Poznaj Portal HR
Poznaj Portal HR

Rozwój kapitału ludzkiego

Efektywne zarządzanie ocenami okresowymi, szkoleniami i badaniami opinii pracowników

Poproś o więcej informacji
merit-ocena-okresowa

W obszarze roboczym Oceny okresowe można wprowadzać i przeglądać programy ocen okresowych, przypisane do niego profile, formularze a także sesje ocen. Program ocen to zbiór informacji ogólnych o metodach oceny i częstotliwości oceniania.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-szkolenia

System umożliwia zbieranie zapotrzebowanie na szkolenie zarówno od pracowników, jak i przełożonych za pośrednictwem portalu pracowniczego i automatycznie przesyła je do działu HR.

Wspomaga organizację szkoleń m.in. poprzez dostarczanie informacji o możliwościach i ograniczeniach budżetowych. Informacje o szkoleniach są dostępne dla uczestników w serwisie pracowniczym.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-badanie-opini

Obszar roboczy Badania ankietowe służy do zarządzania informacjami związanymi z prowadzeniem badań ankietowych. Za ich pomocą można przeprowadzić badania wśród pracowników dotyczące wybranych zagadnień. Badania prowadzone są z wykorzystaniem formularzy ankiet dostępnych na stronie www, do której dostęp mają pracownicy.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Analizy HR

Narzędzia do analizy, wizualizacji i drążenia danych o HR w firmie

Zobacz analizy HR w akcji
pulpit-managera

“Centrum dowodzenia”, w którym menedżer ma dostęp do przejrzyście prezentowanych informacji na temat swojego zespołu. Może analizować, przeglądać wykresy i filtrować dane.

analiza-zatrudnienia

Merit HR by Asseco pozwala na sprawdzenie poziomu realizacji zadań w ramach działu i śledzenie zachodzących procesów. Zarządzający działem hr z poziomu swojego pulpitu otrzymują dostęp do najważniejszych dla niego analiz, które może dowolnie modyfikować. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze zarządzanie działem.

fluktuacja

Podstawowe wskaźniki HR oraz wykres pozwalający ocenić jak zmieniały się wartości wybranych wskaźników w czasie.

FTE

Wskaźnik FTE (Full-time equivalent) pokazuje ile pełnych etatów przepracowują w rzeczywistości zatrudnieni pracownicy, uwzględniając godziny rzeczywiście przez nich przepracowane.

Liczony jest jako iloraz „Godzin przepracowanych” i liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu pobranej z nagłówka listy płac.

Analizy-placowe

Wskaźnik “Koszt roboczogodziny” pokazuje jak koszt godziny pracy zmienny jest w czasie i w różnych jednostkach organizacyjnych. Łączy rzeczywiste koszty wynagrodzeń z rzeczywistą ilością godzin przepracowanych w danym miesiącu. Liczony jest jako iloraz wybranych składników list płac i godzin przepracowanych.

budzet-wynagrodzen

Analiza stopnia wykorzystania budżetu wynagrodzeń. Wartości planowane pobierane są z pliku XLS, wartości rzeczywiste (wykonania) z systemu ERP.

absencja

Wskaźnik absencji pokazuje jaką część nominalnego czasu pracy stanowią nieobecności wynikające z chorób. Jest liczony jako iloraz liczby godzin chorobowych i „Godzin nominalnych”.

godziny

Analizy godzin przepracowanych w stosunku do nominalnych. Godziny nominalne – liczba godzin wynikająca z kalendarzy pracowników; Godziny przepracowane – różnica „Godzin nominalnych” i godzin nieobecności, powiększona o godziny nadliczbowe.

urlopy

Pozwalają na bieżącą kontrolę stopnia wykorzystania urlopów, tak przez porównanie z latami ubiegłymi jak i wyłapywanie działów i pracowników, w przypadku których wykorzystanie to odbiega od normy

Wskaźnik % wykorzystania urlopu jest liczony jako iloraz liczby dni niewykorzystanego urlopu i sumy urlopu zaległego, podstawowego, dodatkowego, uzupełniającego i naukowego.

Cyfrowy Merit dla biznesu

Zobacz, jak oprogramowanie Merit HR może Cię wesprzeć w codziennych obowiązkach.

Podwyżki grupowe i indywidualne w Merit ERP
Aktualizacje prawne w Merit ERP
Szablony dokumentów kadrowych w Merit ERP
Lepiej zorganizowana praca zdalna i hybdrydowa z Merit ERP!
Oddelegowania do pracy za granicą w systemie ERP
Pomyłka na liście płac? Żaden problem!
Zapanuj nad rezerwą urlopową pracowników z Merit ERP!

Nowa jakość HR w Twojej firmie

Automatyczne procesy kadrowe
Podnieś wydajność i bezbłędność działu HR
Oszczędność czasu
Oszczędzaj czas pracowników, kadrowych i menedżerów
Płynna komunikacja w firmie
Eliminuj nieporozumienia, pomyłki i przestoje
Lepsza kontrola i ewidencja pracy
Planuj czas, analizuj dane i reaguj na niespodzianki
Zgodność
z przepisami prawa
Obsługuj pracowników zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami
Rozwój pracowników
Dbaj o pracowników i organizuj im możliwości rozwoju

Wybierz technologię dla Twojego HR

Oferujemy moduł Macrologic HR zarówno w chmurze, jak i modelu on-premise.
Cloud
On-premise

Pakiet ERP

od 2050 PLN netto/mies.
(+450 PLN netto/mies. za stanowisko)
 • Macrologic Finanse i Księgowość
 • Macrologic HR
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna

Pakiet HR

od 1750 PLN netto/mies.
(+350 PLN netto/mies. za stanowisko)
 • Macrologic HR
macrologic hr
Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Poznaj również pozostałe produkty z linii Macrologic ERP:

Klienci, którzy powierzyli nam swój biznes

Poznaj historie naszych klientów
danstoker
logo_referencje5
spolem
totalizator
logo_referencje1
Jaro logistic logo bez tła B&W

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: