erp
bg_Macrologic_small

obsługa szkoleń i ankiet

Zadbaj o rozwój i potrzeby Twoich pracowników!

 • Pełne zarządzanie szkoleniami
 • Badania ankietowe
 • Weryfikacja i analiza odpowiedzi

Produkt uzupełniający dostępny wyłącznie w pakiecie z systemami:

xpertislogo meritlogo
obiegi_szkolen_top (1)

Prowadź HR jeszcze lepiej z modułem obsługi szkoleń i ankiet!

szkolenia-macrologic

Prowadź HR jeszcze lepiej z modułem obsługi szkoleń i ankiet!

Szkolenie pracowników
Ewidencja szkoleń
Matryce szkoleń
Programy i plany szkoleń
Budżety szkoleń
Ocena szkoleń
Panel z ankietami
Wypełnianie ankiet
Weryfikacja odpowiedzi

Zarządzaj szkoleniem pracowników

Ewidencja i definiowanie wzorców, planowanie i układanie programów szkoleń oraz zarządzanie budżetem szkoleniowym

Zapytaj o oferę
merit-ewidencja-szkolen

Ewidencja szkoleń, pozwala na rejestrowanie informacji dotyczących szkoleń.

Ze szkoleniem powiązane są wzorce (ogólne tematy szkoleń), które można definiować w postaci słownika. We wzorcu szkoleń użytkownik określa: temat szkolenia, rodzaj: wewnętrzne czy zewnętrzne, dane o trenerze, wstępny koszt szkolenia, ważność – np.: szkolenie okresowe.

merit-organizatorzy-trenerzy

Do szkolenia użytkownik może przypisać organizatora i trenera. Mogą oni podlegać ocenie po szkoleniu.

Trenera można zdefiniować jako: pracownika, zleceniobiorca lub osoba z zewnątrz. Trenerzy mogą podlegać ocenie po szkoleniu. Program, dla każdego z trenerów prezentuje wyniki ankiet po przeprowadzonych szkoleniach. Umożliwia również przeglądanie poszczególnych ankiet, które złożyły się na wynik końcowy trenera.

merit-matryce-szkolen

Matryca szkoleń umożliwia operatorowi zdefiniowanie wzorców szkoleń dla każdego stanowiska. Dane z matrycy szkoleń wspomagają operatora systemu ERP podczas tworzenia zapotrzebowań na szkolenia, planowania oraz organizacji szkoleń dla pracowników.

merit-planowanie-szkolen

Moduł umożliwia przeglądanie programów szkoleń oraz związanych z nimi informacji, przeglądanie grupy pracowników zapisanych na szkolenia oraz zagadnień, z jakich powinni być oni przeszkoleni.

merit-budzety-szkolen

Wydatki poniesione w związku z rozwojem i doskonaleniem zawodowym pracowników można łatwo monitorować dzięki funkcji budżetowania.

Można zdefiniować dowolną liczbę budżetów, zróżnicowanych zarówno pod względem okresu w jakim obowiązują jak i ich przeznaczenia. W każdym budżecie możemy następnie określić rodzaje szkoleń i jednostki organizacyjne, które mają być uwzględniane w budżecie.

Badaj opinię i bądź na bieżąco

Tworzenie i prowadzenie ankiet, wypełnianie formularzy i weryfikacja odpowiedzi

Umów się na prezentację
zws_usr_users

Pracownik, po zalogowaniu się do portalu, ma dostęp do panelu ze wszystkimi ankietami, których jest uczestnikiem, czyli posiada rolę: wypełniającego ankietę, weryfikującego testy czy przełożonego mającego dostęp do ankiet szkoleniowych podwładnych.

merit-definiowanie-ankiet (1)

Pytania ankiety użytkownik może zarejestrować samodzielnie lub wykorzystać szablony ankiet, które mogą zawierać wcześniej zdefiniowane wzorce pytań. W oparciu o definicję ankiety, zostaną przygotowane formularze.

merit-wypelnienie-ankiety (1)

Wypełnienie ankiety przez pracownika odbywa się na portalu internetowym. Pracownik, po zalogowaniu się do portalu, ma dostęp do panelu ze wszystkimi ankietami, których jest uczestnikiem. Może także otworzyć okno z wypełnionym formularzem ankiety. Dla ankiet typu test znajduje się również informacja o uzyskanych punktach za każde pytanie.

merit-weryfikacja-ankiet (1)

Wyznaczona do weryfikacji testów osoba, ustawiając się na wskazanym formularzu ankiety, może ocenić pytania otwarte, na które odpowiadała osoba wypełniająca ankietę.

Weryfikujący może również dodać adnotację do każdej ocenianej odpowiedzi. Przypisane punkty lub załączone adnotacje są zapamiętywane. Osoba weryfikująca testy nie jest zmuszona do natychmiastowego zakończenia oceny, może do niej wrócić w późniejszym czasie.

Wykorzystaj potencjał pracowników

Lepsza organizacja
Odpowiednio wcześniej planuj szkolenia, prowadź ewidencję i miej wgląd w stan przeszkolenia
Dopasowanie
do potrzeb
Włącz pracowników w proces ustalania potrzeb szkoleniowych
Wnioski
na przyszłość
Łatwo i skutecznie analizuj przygotowanie Twoich pracowników do zadań
Optymalizacja
Oszczędzaj czas i racjonalizuj koszty szkolenia, nie tracąc na jakości

Obsługa szkoleń i ankiet dla  Twojej firmy

Z modułu obsługi szkoleń i ankiet możesz korzystać tylko w pakiecie z systemem Macrologic ERP w chmurze lub on‑premise.
Cloud
On-premise

obsługa szkoleń i ankiet

Pakiet ERP
 • Macrologic Finanse i księgowość
 • Macrologic HR
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna

obsługa  szkoleń i ankiet

Pakiet HR
 • Macrologic HR
obsługa szkoleń i ankiet
macrologic hr
Wycena indywidualna
Oferta dostosowana do potrzeb Twojej firmy
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Sprawdź inne produkty Macrologic ERP on‑premise.

Klienci, którzy powierzyli nam swój biznes

Poznaj historie naszych klientów
danstoker
logo_referencje5
spolem
totalizator
logo_referencje1
Jaro logistic logo bez tła B&W
logo KALI - szary 90x90 v3

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: