Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za III kw. 2014 r.

Data: 05.11.2014

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku.

więcej

Raport za I kw. 2014 r.

Data: 07.05.2014

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku.

więcej

Raport za III kw. 2013

Data: 05.11.2013

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku.

więcej

Raport za I kw. 2013

Data: 07.05.2013

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku.

więcej

Raport za III kw. 2012

Data: 05.11.2012

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku.

więcej

Raport za 1 kw. 2012

Data: 07.05.2012

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku.

więcej

Raport za 3 kw. 2011 r.

Data: 02.11.2011

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września  2011 roku.    

więcej

Raport za 1 kw. 2011 r.

Data: 04.05.2011

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za  okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 roku.

więcej

Raport za 3 kw. 2010

Data: 03.11.2010

Temat: Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku

więcej

Raport za 1 kw. 2010

Data: 05.05.2010

Temat: Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku

więcej

Raport za 3 kw. 2009

Data: 04.11.2009

Temat: Skrócone śródroczne i skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku

więcej

Raport za 1 kw. 2009

Data: 06.05.2009

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za I kwartał 2009 roku

więcej

Raport za 4 kw. 2008

Data: 23.02.2009

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za IV kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 3 kw. 2008

Data: 06.11.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za III kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 2 kw. 2008

Data: 06.08.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za II kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 1 kw. 2008

Data: 08.05.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za I kwartał 2008 roku

więcej