Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za 3 kw. 2008

Data: 06.11.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za III kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 2 kw. 2008

Data: 06.08.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za II kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 1 kw. 2008

Data: 08.05.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za I kwartał 2008 roku

więcej

Raport za 4 kw. 2007

Data: 19.02.2008

Temat: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco Buisness Solutions za IV kwartał 2007 roku

więcej