Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za 3 kw. 2011 r.

Data: 02.11.2011

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września  2011 roku.    

więcej

Raport za 1 kw. 2011 r.

Data: 04.05.2011

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za  okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 roku.

więcej