Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za III kw. 2014 r.

Data: 05.11.2014

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku.

więcej

Raport za I kw. 2014 r.

Data: 07.05.2014

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku.

więcej