Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za III kwartał 2022

Data: 26.10.2022

Temat: Raport kwartalny Asseco Business Solutions S.A. za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2022 r.

więcej

Raport za III kwartał 2021

Data: 26.10.2021

Temat: Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku.

więcej

Raport za I kwartał 2021

Data: 27.04.2021

Temat: Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku.

więcej