Raport 46/2008

Data: 19.12.2008

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. i podpisanie Planu połączenia

W związku z uchwałą nr 6 Zarządu Asseco Business Solutions S.A. ("Asseco BS") z dnia 19.12.2008 r. w sprawie połączenia Asseco BS ze spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie („Anica System") oraz w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 40/2008 z dnia 09.10.2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2008 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia Asseco BS z Anica System („Plan połączenia").
Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Anica System (spółka przejmowana) na Asseco BS (spółka przejmująca) („Połączenie"). W wyniku Połączenia Anica System zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
W związku z tym, że Asseco BS posiada wszystkie akcje Anica System, Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS.
Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco BS przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami wskazanymi w art. 499 § 2 KSH. Sprawozdanie Zarządu oraz pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po ich sporządzeniu.
Asseco Business Solutions S.A. dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Firma oferuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP marek Safo i Softlab, system do zarządzania kapitałem ludzkim marki KOMA, gotowe programy dla małych przedsiębiorstw marki WA-PRO, a także usługi outsourcingu IT oraz konsultingu informatycznego.
Anica System S.A. jest polską firmą informatyczną specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. Anica System jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów Anica System S.A. znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. Anica System S.A. oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe - zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług.
Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem Anica System. Wraz z Anica System Asseco BS tworzy Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions, która stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing oraz rozwiązania mobilne. Obie Spółki mają komplementarną ofertę rynkową powodującą osiągnięcie synergii w wyniku wspólnych działań rynkowych.
Celem Połączenia jest realizacja strategii dla Asseco BS w postaci poszerzenia i uzupełnienia oferty produktowej i usługowej oraz wzmocnienia potencjału rynkowego ERP. Zasadniczym celem Połączenia jest stworzenie jednego przedsiębiorcy o uzupełnionej ofercie o samodzielne systemy i usługi wspierające oraz rozszerzenie docelowej grupy klientów i lepsze zaadresowanie ich potrzeb. Połączenie spowoduje również poprawę rentowności budowanej Asseco BS. Połączenie stanowi etap realizacji strategii dla Asseco BS budowania mocnej, konkurencyjnej na rynku Spółki ze spójnie uzupełniającą się ofertą produktową także o informatyczne rozwiązania mobilne.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).