Raport za I kwartał 2018 r.

Data: 26.04.2018

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku.