Raport za I kwartał 2019 r.

Data: 25.04.2019

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku.