Raport za I kwartał 2020 r.

Data: 27.04.2020

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.