Raport za I kwartał 2021

Data: 27.04.2021

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku.