Raport za I kwartał 2022

Data: 28.04.2022

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.