Raport za III kw. 2014 r.

Data: 05.11.2014

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku.