Raport za III kwartał 2017

Data: 26.10.2017

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2017 roku.