Raport za III kwartał 2021

Data: 26.10.2021

Raport kwartalny Asseco Business Solutions za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku.