Raport za III kwartał 2022

Data: 26.10.2022

Raport kwartalny Asseco Business Solutions S.A. za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2022 r.