Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsoldowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r.

Data: 03.08.2017

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku.

więcej

Raport za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku.

więcej

Raport za I półrocze 2015 r.

Data: 04.08.2015

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2015 r.

Data: 04.08.2015

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.

Data: 04.08.2015

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

więcej

Raport za I półrocze 2014 r.

Data: 06.08.2014

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2014 r.

Data: 06.08.2014

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

Data: 06.08.2014

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.

więcej

Raport za I półrocze 2013 r.

Data: 07.08.2013

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2013 r.

Data: 07.08.2013

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

Data: 07.08.2013

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku.

więcej

Raport za 1 półrocze 2012 r.

Data: 13.08.2012

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2012 r.

Data: 13.08.2012

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.

Data: 13.08.2012

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.

więcej