Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 03.08.2022

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, 2022

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2021

Data: 29.07.2021

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2021

Data: 29.07.2021

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 29.07.2021

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za HY2021.

więcej

Independent Auditor’s Report

Data: 29.07.2021

Temat: Independent Auditor’s Report on the review of the interim condensed financial statements of Asseco Business Solutions for the first six moths of 2021

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2020

Data: 30.07.2020

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2020

Data: 30.07.2020

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 30.07.2020

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za HY2020.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 01.08.2019

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za pierwsze półrocze 2019 r.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco BS za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.

więcej

Sprawozdanie z działalności Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

więcej