Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 01.08.2019

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za pierwsze półrocze 2019 r.

więcej