Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Temat: Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 03.08.2022

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, 2022

więcej