Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 01.08.2019

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za pierwsze półrocze 2019 r.