Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 30.07.2020

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za HY2020.