Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 29.07.2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions za HY2021.