Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data: 03.08.2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, 2022