Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r.

Data: 03.08.2017

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku.