Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.